Tri otázky pre kandidátku na europoslankyňu Miriam Lexmann: Politika nie je panské huncútstvo

Miriam Lexmann
FOTO: Roman Skyba

Sympatická Bratislavčanka v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Európskeho parlamentu?

Slovensko sa stalo členom Európskej únie presne pred pätnástimi rokmi, čím sa nám otvorili  mnohé dvere, pri ktorých si dnes už nevieme ani predstaviť, že by boli zatvorené. Berieme ako samozrejmosť otvorené  hranice, colnú úniu, jednotnú menu… Sú dennodennou súčasťou nášho bežného života a vyriešili množstvo problémov. Dnes ale prichádzajú nové výzvy, na ktoré má zjednotená Európa odpoveď. A to je aj dôvod, prečo kandidujem. Chcem, aby Únia odpovedala na otázky ľudí na Slovensku a riešila ich skutočné problémy.

Dlhodobo sa pracovne pohybujem na európskej úrovni, pracovala som pre Európsky parlament a momentálne som riaditeľkou európskej pobočky Medzinárodného republikánskeho inštitútu. Mám teda jasnú predstavu o tom, čo by som mohla pre Slovensko urobiť. Prichádza totiž doba zavádzania nových technológií a nástupu znalostnej ekonomiky, čo na jednej strane ponúka nové príležitosti, ale na druhej si vyžaduje transformáciu trhu a efektívnu rekvalifikáciu pracovníkov.

Stále akútnejšou témou je a bude kvalita a ochrana životného prostredia a s tým súvisiaca potreba prechádzať na nové zdroje energie. Je potrebné, aby sa Slovensko na tieto zmeny pripravilo čo najlepšie. Ale každá nová téma prinesie aj nutnosť postaviť sa na stranu hodnôt, brániť dôstojnosť ľudského života vo všetkých jeho fázach a stáť na strane slabších.

Miriam lexmann.jpg
FOTO: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219114046786006&set=pb.1351693397.-2207520000.1557432120.&type=3&theater

Čo by ste si želali zmeniť po vašom zvolení?

Všetky kľúčové témy Európy pre najbližšie roky súvisia s otázkou, aký svet chceme odovzdať našim deťom a čo pre to urobíme. Európska únia je historicky najlepší projekt, ktorý nášmu kontinentu priniesol predtým nevídaný dlhodobý mier a prosperitu. Ale nesmie upustiť od svojich koreňov, a práve o toto teraz ide najviac. Chcela by som preto prispieť k tomu, aby bola európska politika postavená na službe ľudskej dôstojnosti, ekonomickom raste, vyrovnávaní rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Únie, vrátane našej krajiny a aby zvlášť slúžila tým, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení.

Zároveň by som chcela prispieť k tomu, aby sa Únia zamerala na spoluprácu tam, kde je to prospešné pre všetky členské štáty a nemiešala sa do politík, ktoré majú zostať v kompetencii členských štátov.

Keďže sa dlhodobo venujem zahraničnej politike, mám tiež reálnu skúsenosť a predstavu ako pomáhať tretím krajinám tak, aby ľudia v nich žili dôstojnejšie a Európa sa tak vyhla ďalším veľkým výzvam spojeným s migráciou.

Ako sa vám darí zosúladiť kariéru so súkromným životom?

Vyrástla som v rodine so štyrmi deťmi, dievčatami, v ktorej sme boli pre rodičov tým najdôležitejším. O to viac si dnes uvedomujem, že rodina je dar a vzťahy v nej i mimo nej sú čímsi nenahraditeľným. Tak som videla žiť mojich rodičov, ktorí mi odmalička dávali pocit bezpodmienečnej lásky, istoty domova a pevnej pôdy pod nohami. Preto bolo pre mňa prirodzené odovzdať sa do služby druhým.

Hneď po skončení školy som začala pracovať na medzinárodnej úrovni. Najprv v Rade Európy v Štrasburgu a po vstupe Slovenska do Európskej únie som vstúpila do diplomatických služieb a reprezentovala som našu krajinu ako stály zástupca Národnej rady SR pri EÚ.

Po skončení mandátu som zostala v Bruseli ako radca na pôde Európskeho parlamentu a neskôr som prijala ponuku viesť Medzinárodný republikánsky inštitút. Často som na cestách, ale vždy pritom hľadám možnosť, aby som zastavila aj doma na Slovensku.

Služba prenasledovaným a tým, ktorí sa snažia posúvať svoje krajiny dopredu, čo je náplňou mojej práce dnes, si človeka vyžaduje dvadsaťštyri hodín, ale vždy si dokážem nájsť čas a zastaviť sa.

Ako sa totiž hovorí, brúsením kosy sa kosba nespomaľuje. Bez načerpania energie sa ďalej ísť nedá. A tú hľadám v knihách, športe a modlitbe.

Podľa vášho názoru, v čom je ženské vnímanie politiky iné ako mužské? Čo je výhodou žien oproti mužom?

V tomto často myslím na moju mamu. Pri každom svojom kroku myslela na to, ako jej konanie ovplyvní ľudí okolo nej. A toto je asi aj odpoveď na vašu otázku. Akokoľvek veľké výzvy riešime, akokoľvek veľké opatrenia pripravujeme, žena dokáže vidieť za nimi aj toho najposlednejšieho človeka, ktorého sa to dotkne. Výhodou je práve preto vzájomná spolupráca oboch pohľadov.

To si samozrejme vyžaduje väčšie zastúpenie žien v politike, ale aj iný pohľad na ňu. Politika má byť naozaj službou a nie niečím, čo ľudia považujú za panské huncútstvo. O to viac je dôležité, aby sa politici navzájom dopĺňali a rešpektovali.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk