Efektívna liečba HIV existuje, na Slovensku však nie je dostupná

Ruky, HIV

Neinformovanosť spoločnosti v kombinácii s nezáujmom štátu vytvárajú pre HIV pozitívnych na Slovensku veľmi nepriaznivé podmienky. Prvým decembrom si tradične pripomíname dôležitosť prevencie a povedomia o tomto ochorení. Tohtoročnou témou je jednoduchá veta: „Zisti svoj status“. S riaditeľom Domu svetla (občianske združenie venujúce sa prevencii HIV/AIDS), Jiřím Pavlátom, sme sa porozprávali o súčasnej situácii. Podľa jeho slov je včasná liečba to, čo zachraňuje život. Ľudia by mali vedieť o svojom HIV statuse, či už je pozitívny alebo negatívny.

Čo pre Dom svetla znamená 1. december?

Znamená veľa práce a preventívnych aktivít. Tento rok 1. december vychádza na vyvrcholenie Európskeho testovacieho týždňa, takže celý týždeň intenzívne poskytujeme záujemcom testy na HIV, syfilis a žltačku. Inak sa konajú napríklad besedy na školách a na lekárskych fakultách.

Kde sa môžeme testovať v rámci Bratislavy/ Slovenska?

Určite v checkpointe na Babuškovej ulici v Bratislave v piatok od 16:00 do 19:00. Ďalšie inštitúcie, ktoré sa zapájajú do Eurórskeho testovacieho týždňa sú OZ PRIMA, OZ ODYSEUS a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Je testovanie na HIV spoplatnené?

Test sa poskytuje v rámci Eurórskeho testovacieho týždňa zdarma a anonynmne, a to nielen na HIV, ale aj na žltačku typu B a C. Mimo testovacieho týždňa je uhrádzaný zo sponzorských darov alebo zdravotnej poisťovne.

Kde môže človek s podozrením na pozitívny status vyhľadať pomoc?

V prvom rade v checkpointoch. Ďalej prevádzkujeme informačné internetové poradne.  Samozrejme máme aj poradňu pre HIV pozitívnych. Okrem toho nonstop telefonickú linku, a to v Česku aj na Slovensku. V neposlednom rade organizujeme v Domoch svetla stretnutia HIV pozitívnych.

Podporuje štát nejakým spôsobom osvetu ohľadom prevencie?

Na Slovensku ministerstvo zdravotníctva tieto aktivity nepodporuje, sme závislí na sponzorských daroch. V Česku máme dotačný titul, ktorý sa venuje výlučne prevencii HIV.

Zdanlivo jednoduchá otázka. Aký je rozdiel medzi HIV a AIDS?

HIV je infekcia, ktorá ničí obranyschopnosť tela a AIDS je následok zlyhania obranyschopnosti organizmu. Medzi HIV a AIDS môže byť niekoľko rokov až desiatok rokov. Veľmi dôležité je vedieť, že HIV síce nie je možné absolútne z organizmu odstrániť, ale v dnešnej dobe sa dá veľmi úspešne liečiť. Vírus je potlačený na nedetekovateľné hodnoty a človek môže viesť plnohodnotný život.

Aký typ liečby je dostupný a ako je úspešná?

Najmodernejšie lieky (pre-expozičná profylaxia -PrEP) pracujú na princípe zamedzenia replikácie vírusu, dostávajú jeho hodnoty do takmer nulového bodu. My vieme, že vírus v tele pretrváva, avšak je natoľko utlmený , že človeku škodí minimálne. Včasná liečba je to, čo zachraňuje život. Ľudia by mali vedieť o svojom HIV statuse, či už je pozitívny alebo negatívny.

Môžeme teda vyhlásiť, že HIV pozitívni liečení pre-expozičnou profylaxiou sú neinfekční?

Áno, máte pravdu. Táto záležitosť je novinkou iba v našich geopolitických rovinách. V rámci západnej Európy je informácia známa niekoľko rokov. V roku 2008 vzniklo Švajčiarske prehlásenie, ktoré deklaruje neifekčnosť pacientov liečených touto metódou. Prehlásenie bolo opakovane potvrdené. Zároveň umožnilo používať liečbu ako prevenciu.

Ako je možné, že naša spoločnosť je natoľko neiformovaná?

Konzervatizmus v Čechách a na Slovensku zabraňuje, aby sme vnímali význam a dôležitosť nových vedeckých poznatkov a preventívnych aktivít. Stigma tohto ochorenia je zbytočná, ľudia sa stále boja HIV pozitívnych, ktorí sa správajú zodpovedne . Neinformovanosť spoločnosti sa týka laickej, ale bohužiaľ aj odbornej spoločnosti.

S akými inými formami diskriminácie sa v praxi najčastejšie stretávate?

Ide hlavne o spoločenské uplatnenie a naviazanie intímneho vzťahu. HIV pozitívnych sa okolie automaticky bojí. Prepustenie zo zamestnania, výpoveď pod inými zámenkami alebo odmietnutie zdravotnej starostlivosti sú veľmi častými prípadmi.

Ako je to s kriminalizáciou HIV pozitívnych, stále sme v 90. rokoch“?

V Česku aj na Slovensku už niektoré súdy zistili, že existuje niečo ako nulová infekčná nálož. Stále však ostáva mnoho sudcov, ktorí touto informáciou nedisponuje. Napriek tomu, že klienti nikoho reálne nenakazili, sú odsudzovaní pre ohrozenie zdravia iného človeka.

„V ČR sme tiež zaznamenali viacero prípadov, kedy si jednotliví členovia gay komunity medzi sebou „vybavujú účty“. Zneužívajú niekoho HIV pozitivitu, tým, že ho obvinia z nechráneného sexu; naše orgány činné v trestnom stíhání bohužiaľ nemajú dostatok informácií o HIV a spor často končí neoprávneným trestným stíháním nevinného človeka,“ vysvetľuje Jakub Tomšej, právnik klientov AIDS pomoc ČR.

Ako je to so štatistikami, počet nakazených sa každoročne znižuje alebo zvyšuje?

V Česku ročne pribúdalo posledné roky 250 – 270 nakazených, na Slovensku 60 – 80. Oproti západnej Európe, kde čísla klesajú sme zaznamenali rastúci trend. Samozrejme v západnej Európe sa téma včasnej liečby dostala do povedomia oveľa skôr, liečba je zároveň finančne dostupnejšia aj ako preventívna liečba a výsledkom toho je klesajúci trend nových nákaz vírusom HIV. V našich zemepisných šírkach je PrEP pre bežného smrteľníka finančne nedostupná. V roku 2018 sa prvýkrát stretávame s klesajúcim trendom aj u nás v Česku.

Svitá na lepšie časy?

Na Slovensku tento trend ešte nenastal. Infekciu je oveľa častejšie šírená ľuďmi, ktorí o svojom stastuse netušia. Je potrebné búrať stigmu a tabu, ktoré okolo HIV je. Napríklad v Nemecku sa k diagnóze priznal moderátor televíznych novín, to malo neuveriteľne pozitívny dopad. Je potrebné otvoriť celospoločenskú diskusiu o testovaní, o liečbe a zároveň sprístupniť PrEP pre širokú verejnosť. Pretože keď už máme možnosť efektívnej liečby, treba ju využiť.

Tento rok môžete v rámci 1. decembra stretnúť v uliciach Bratislavy sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov OZ PRIMA. Pokojne sa k nim pridajte na SHAME párty vo Fuge. Nezabudnite na červené stužky.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk