Atlantská vyššia numerológia: Spoznajte svoje silné stránky!

Atlantská numerológia
Thinkstock

Už v dávnych časoch mali ľudia schopnosť rozumieť číslam, plne chápali veľký kozmický vplyv, ktorý čísla majú na náš život a osud.

Výpočty sa využívali už v minulosti napríklad na určenie priaznivých dní pre udalosti, ale hlavne na určenie pozitívnych a slabších stránok povahy človeka pre jeho duchovný rozvoj. Tento význam zostal numerológii dodnes.

Každé základné číslo má svoju vibráciu, frekvenciu, na ktorej sa nachádza, a ovplyvňuje našu životnú cestu a zmysel našej duše. Taktiež na nás pôsobí každý rok konkrétna ročná vibrácia a aj čísla písmen nášho mena majú svoj význam.

Tak ako astrológia aj numerológia je rozsiahlym a zložitým, avšak matematicky a logicky presným predmetom. Čísla, ktoré sa vyskytujú v našom numerologickom výpočte opakovane, majú posilnený význam danej vibrácie čísla. Taktiež aj čísla, ktoré sa však vôbec nevyskytujú v našom vlastnom výpočte, ukazujú na naše slabšie stránky a nedostatky.

Dnes sa pozrieme na vibráciu životného čísla, ktoré je najdôležitejším číslom v numerológii. Je to základný kameň, číslo ktoré predstavuje našu líniu života danú karmicky osudom. Určuje základ našej povahy, ktorý je potrebné v tomto živote rozvíjať, a zároveň nám ukazuje na prekážky a lekcie, ktoré máme zvládnuť.

Vypočítame ho nasledovne :

Príklad : dátum narodenia 22. 8. 1984 = 2+2+8+1+9+8+4=34 Tento výsledok prevedieme ďalej 3+4=7

Životné číslo človeka s takýmto dátumom narodenia je 7. Predstavuje teda jeho silné a slabé stránky. Nabudúce tiež určíme, aké lekcie a prekážky má prichystané pre tento život, čo by mal zvládnuť, pochopiť a naučiť sa.

Čítajte aj: Poznáme odpovede na 7 otázok o zmysle života!

Atlantská numerológia
Atlantská numerológia Thinkstock

Energie čísel 1 – 9

Jednotka je nezávislá, nekonvenčná, individualistická, predstavuje začiatok, zdroj, priekopníka, tvorcu, iniciátora a jedinečnosť. Je to mužské číslo a vyjadruje silný pocit odvahy a vodcovstva. Je ambiciózna a zameraná na cieľ, má smer a nepochybuje o svojom postupe. Typickými znakmi tohto čísla je vysoká energia, dynamická sila a húževnaté smerovanie k svojmu osudu.

Dvojka predstavuje mierotvorcu. Vibruje spoluprácou, diplomaciou a taktom a najmierumilovnejším a najjemnejším zo všetkých čísel, ktoré je zároveň najodolnejšie. Ako sila v pozadí a šedá eminencia býva oporou a často zaujíma rolu poradcu. Je veľmi ženská a jemná, láskyplná, zraniteľná a pokorná, miluje hudbu a harmóniu vo všetkých podobách. Toto číslo nemá rado konflikty a zle znáša kritiku.

Trojka je číslo, ktoré žiari ako slnko. Jej hlavnými vlastnosťami je sebavyjadrenie a komunikácia. Má rada život, neberie veci príliš vážne, je najhravejšia zo všetkých čísel. Má bezstarostnú číselnú rezonanciu, je optimistická, nadšená, tvorivá, inšpirujúca a motivujúca. So svojou energiou, ktorá je expanzívna, aj keď býva často roztržitá, povznáša všetkých okolo seba.

Štvorka je najpraktickejšia zo všetkých čísel, má bystrý zrak pre detaily, je usporiadaná, systematická, metodická, presná, seriózna, starostlivá, spoľahlivá a vždy dodrží to, čo sľúbila. Je čestná, dôveryhodná, bez postranných úmyslov a lstí. Tiež býva nepružná a nemá rada zmeny. Potrebuje predvídateľnosť a obľubuje zvyky a rituály. Je základným kameňom, tvorivým základom, každého spoločenstva.

Päťka je číslom cestovateľov, dobrodružná a odvážna. Je najdynamickejšia zo všetkých čísel. Vyznačuje sa presvedčivosťou, je to propagátor a vynikajúci predajca. Vďaka svojej všestrannosti a prispôsobivosti je prieskumníkom a výskumníkom. Je tiež bystrá, pohotová, duchaplná a dokáže presne zamieriť na cieľ s neobyčajne pohotovými reflexami. Rada sa snaží splniť mnoho úloh, ale je ľahko rozptýliteľná svojou láskou k zmyslovému potešeniu a okamžitému uspokojeniu.

Šestka je najláskyplnejšia zo všetkých čísel, je oddaná, verná, starostlivá, súcitná, ochraňujúca, tiež zodpovedná, obetavá a nenáročná. Je zameraná na domov a rodinu, materská a vnímavá voči spoločnosti. Je učiteľom a liečiteľom, stará sa o slabších. Je vizuálne umelecky nadaná, tvorivá a remeselne zručná. Je to číslo materstva a otcovstva.

Sedmička je najduchovnejšia zo všetkých čísel, je to hľadač pravdy. Je to tiež číslo pustovníkov, je intelektuálna, analytická, rozjímavá a meditatívna, vyjadruje intelektuálneho a abstraktného mysliteľa, studňu vedenia a múdrosti. Často sa vyznačuje uzavretosťou a zameranosťou sama na seba, ale býva bystrá a chápavá. Predstavuje cestu do vlastného vnútra so schopnosťou sebareflexie, samotárstva a tichou spokojnosťou.

Osem je číslo vizionárov a idealistov a zo všetkých čísel je najviac zamerané na výsledky. Predstavuje rovnováhu medzi hmotným a duchovným svetom. Je mocná, ambiciózna, vedome zachádza správne s peniazmi a považuje ich za nástroj. Je vodcom a podnikateľom s veľkými snami a obrovskými plánmi. Dohliada na druhých a riadi ich. Vďaka svojej sile a vytrvalosti pochopiť podstatu veci je chápajúca, odpúšťajúca a veľkorysá. Predstavuje však aj hazardného hráča.

Deviatka je najväčším ľudomilom zo všetkých čísel. Predstavuje úsilie a obetovanie, bez potreby odmeny. Je dávajúca, štedrá, láskyplná a starostlivá. Predstavuje štátnika, právnika, spisovateľa, filozofa, predovšetkým idealistu. Zaujíma sa o celý svet, je géniom a má vynikajúcu schopnosť zjednocovať mnoho rôznych častí v jeden celok. Je tvorivá a umelecká, je vznešená, odmeraná, aristokratická, ale je tiež liečiteľom.

V pokračovaní sa budeme venovať číselnej vibrácii mena, majstrovským číslam, číslam vyjadrujúcim túžbu duše a číslam rovnováhy života.

Alexandra Bikárová
Alexandra Bikárová (prvá zľava) so zakladateľkou anjelskej terapie Doreen Virtue Archív AB

Alexandra Bikárová, spolumajiteľka Sanny Beauty Estetic Centrum a zakladateľka Školy ezoteriky a osobného rozvoja Anjeli a VY, žije v Bratislave viac ako desať rokov a pochádza z východného Slovenska. Krok smerom k anjelskej terapii, k jej štúdiu, kurzom a praxi, približne pred 12 rokmi sprevádzal sled tragických osobných životných udalostí. Rozhodnutie nájsť znova vnútorný pokoj prostredníctvom meditácie a komunikácie s anjelmi však otvorilo dlho potláčaný prirodzený dar jasnovidectva a nasledovalo niekoľkoročné venovanie sa práci s anjelskými kartami, tarotom, cigánskymi kartami a kyvadlom, práca s odblokovaním minulých životov a liečenie duše prostredníctvom kryštálov, anjelov a mandal. Prácu na osobnom rozvoji doplnilo niekoľko medzinárodných certifikátov anjelskej terapie od Doreen Virtue, Phd., Charlesa Virtue a Tiny Marie Daily, či Inny Segal. Svoj dar, skúsenosti a vedomosti zúžitkovala pri publikovaní článkov na tému ezoteriky a pozitívneho myslenia, pre vytváranie blokov v rádiu a televízii na témy osudu, veštenia anjelov a vnútorných príčin chorôb. Má za sebou organizovanie niekoľkých ročníkov Ezoterického festivalu Anjeli a VY a programu Anjeli, Víly a mandaly pre deti v materských škôlkach. V súčastnosti sa popri vedení Sanny Centru krásy, venuje individuálnym anjelskym sedeniam a skupinovým kurzom anjelskej terapie v Škole ezoteriky a osobného rozvoja Anjeli a VY.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk